Vstupné - jarná časť 2011

01.04.2011 16:33

Výkonný výbor schválil jednotné vstupné pre jarnú časť 2011 v sume 0,70 €.